Selasa, 4 Disember 2012

Latihan Tatabahasa


1. Kim Leng_______pokok bunga itu air basuhan beras.
   A .mencurahi             B. dicurahkan              C. mencurahkan            D. dicurahi

2. Guru yang_______ Bahasa Malaysia di sekolah saya telah bertukar ke Sabah.

    A. mengajar             B. mengajarkan           C. ajarkan                     D. diajarkan

3. Ubi itu akan_______oleh kakak saya sebentar lagi.

    A. ditanak               B. dikukus                   C. direbus                     D. dijerang

4.Pelayan kedai makan itu________dulang dengan sebelah tangan sahaja.

   A. mengandas         B. menjinjing                 C. menatang                 D. membimbit

5.______ pemandu kenderaan itu telah disaman,_________ dia tetap berdegil dengan meletakkan

   kenderaannya di kawasan tunda itu.
   A. Biarpun,  begitu juga                                     B. Mestipun,  kecuali    
   C. Walaupun,  namun                                        D. Sungguhpun,  maka

6. Dalam kemalangan itu banyak yang cedera_________ terbunuh.________ pemandu lori itu pula hanya    

    cedera ringan.
    A. lalu, Biarpun           B. dan, Manakah           C. apabila, Sementara      D. maka, Adapun

7. Berikan beberapa_________cempedak dan se______ rambutan ini kepadanya.

   A. biji,   buah               B. berkas,     butir          C. tangkai,        biji.         D. ulas,    ikat.

8. Sebelum hujan,beberapa_______bintang kelihatan di langit.

    A. biji                         B. kelompok                  C. buah                           D. gerombolan

9. Dia membaling anjing itu dengan se______ kayu api.

    A. batang                   B. papan                        C. berkas                        D. laras

10.________pohon kemboja itu dicantas oleh ayah.

    A. Bebatang              B. Bebuli                        C. Reranting                    D. Kekayu

11. Sarang_______ yang memenuhi ruang rumah itu telah saya bersihkan.

     A. lelapi                   B. lelabah                       C. Kekabu                      D. tetupai.

12. Tudung saji digunakan untuk menutup________itu.

     A. sampah-sarap       B. semak-samun           C. sayur-mayur                D. lauk-pauk

13. _______ yang mengatur perlawanan bola sepak antara pasukan itu telah diberkas polis.

    A. Kaki     botol         B. Kaki      judi            C. Kaki     bola                D. Kaki   sapu

14. Budak_______itu dengan mudah dapat menyelesaikan masalah Matematik yang sukar ini.

    A. otak   kancil          B. otak     udang           C. otak   cair                   D. otak    beku

15. "Janganlah_______pangkat kamu tidaklah setinggi mana"kata pak cik Leman menyindir Ayub.

     A. tangkai     jering      B. hancur     hati         C. pedih      hati               D. hidung     tinggi

Sabtu, 1 Disember 2012

  1. James dan Samy berkawan baik.  _______  belajar dalam Kelas 2N.
     A. Kami                          B. Saya                        C. Mereka


  1. Cik Kavita guru kelas kami.  _______  mengajar kami Matematik.
   A. Beliau                         B. Mereka                   C. Kamu


  1. “_______  mesti menjaga kebersihan kawasan sekolah,” kata Encik Wong.
   A. Mereka                       B. Saya                        C. Kita


  1. ______ berebut-rebut ketika menaiki bas.
  A. Jangan                        B. Sila                         C. Tolong


  1. ______  minta kebenaran sebelum keluar dari bilik darjah.
  A. Jangan                        B. Sila                         C. Tidak Boleh


  1. Petani itu ______  sayur-sayuran di kebunnya.
  A. menyusun                   B. mengajar                 C. menanam


  1. Rani menutup suis komputer ______  keluar dari makmal komputer.
   A. sambil                         B. tetapi                      C. lalu